Mar 2, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 181 Comments

Thư gửi các trò 185: ĐƠN GIẢN MỘT ĐIỀU LÀ…

Thư gửi các trò 185: ĐƠN GIẢN MỘT ĐIỀU LÀ… Thư gửi các trò 185: ĐƠN GIẢN MỘT ĐIỀU LÀ…. Các trò thân mến! Tối nay, trò Mật Thanh An là bạn đời tâm linh của Mật Nghiêm Giác, xin phép Thầy được tham dự hạnh ngộ định kỳ ở Mật gia Hà Nội. Giọng nói trò ấy rộn rã niềm vui, khiến Thầy xúc động bởi trò ấy đang mang thai 5 tháng, đáng lẽ ra cần hạn chế đi lại nhưng lại không ngại đường xa mà đến với Mật gia Hà Nội. Tương tự trò Mật Vạn Phúc cũng vậy, chỉ khác nhau là điều kiện sức khỏe và gia cảnh của trò này đáng cho chúng ta khởi thương xót và đồng cảm. Chắc chắn là có tinh thần hoan hỷ nên họ mới vượt khó như vậy! Thầy mừng quá đỗi khi các trò biểu hiện trân quý giáo pháp, muốn lân mẩn thiện tri


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to mgsongnguyen@gmail.com with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status